Vil du skabe meningsfulde løsninger 
gennem involvering af brugere
og andre interessenter?

Vi faciliterer co-creation af nye produkter, services og strategier.

[edgtf_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”black” border_style=”” width=”70″ thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

 

LET’S CO

Co-creation studio

BLOX, København

CASES

Eksempler på vores arbejde

[edgtf_portfolio_list type=”masonry” title_tag=”h3″ hover_type=”zoom-out-simple” show_more=”load_more” order_by=”menu_order” order=”ASC” number=”8″ filter=”no”]

SÅDAN ARBEJDER VI

Værktøjskasse til meningsfuld innovation:

[edgtf_pie_chart_with_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_quotations” percent=”100″ title=”Let’s Communicate” icon_color=”#000000″]

HVORFOR

 • Jo tidligere du inviterer brugerne ind, jo hurtigere engagerer de sig i din fælles mission. Du skaber ambassadører fra begyndelsen.

HVORDAN

 • Vi designer formater, der kan formidle autentiske følelser og bringe beskeder mellem mennesker (altså ikke en rapport)
 • Formålet med co-design er at lave forandringer, ikke en videnskabelig beskrivelse af det eksisterende
 • Co-designeren er ikke en “flue på væggen”, men en aktiv partner, der foreslår, udfordrer og skubber grænser
 • Vi agerer åbent og er lydhøre over for deltagerne – og vi tager ansvaret for sammen at nå et brugbart, konkret og nyt sted hen
 • Vi spørger ikke om noget, vi selv kan finde frem til andre steder.
 • Vi skaber gennemsigtighed, gennem aktiv deling og løbende involvering for at kvalificere eventuelle fortolkninger.
[edgtf_pie_chart_with_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_heart” percent=”100″ title=”Let’s Connect” icon_color=”#000000″]

HVORFOR

 • At forbinde interessenter i et designet fælles grundlag giver folk fra forskellige professioner og positioner adgang til at bidrage

HVORDAN

 • Vi rører deltagernes hjerter med historier og følelser fra rigtige mennesker omkring emnet, som en hovedingrediens i udgangspunktet for at designe sammen
 • Vi sætter en scene, hvor alle kan føle sig kompetente, får tildelt “roller” og kan bidrage på en værdifuld måde
 • Det fælles grundlag, vi mødes omkring formidler “state of the art”, så det ikke behøves at italesætte det allerede kendte
 • De komplekse sammenhænge gøres enkle og lette at forstå gennem visuelt sprog
 • De visuelle værktøjer fungerer som “boundary objects”, fælles sprog, neutral grund og som formater til at opbygge fælles visioner, ideer og løsninger
 • Vi hjælper med at bringe radikale ideer ind der krydser grænser, for i fællesskab at udforske dem
 • Vi flytter sofaen sammen i stedet for at tale om at gøre det, i stedet for at tale i det abstrakte. Mulighederne for at sofaen står i en ny stilling analyseres, afprøves og vurderes i fællesskab.
 • Idéer bliver “mocked up” og udmøntet i konkrete scenarier på stedet
[edgtf_pie_chart_with_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_box-selected” percent=”100″ title=”Let’s Conceptualise” icon_color=”#000000″]

HVORFOR

 • Konceptualisering af et konkret resultat opsummerer den fælles indsats i et fysisk manifest

HVORDAN

 • Vi skaber gennemsigtighed i, hvordan vi går fra skitser til resultat og kommer tilbage til interessenter med fortolkninger, for at finpudse sammen
 • Fortolkning af komplekse dynamikker designes så enkel som muligt, for at være en ny aktør i netværket af interessenter
 • Konkrete designobjekter kommunikerer forandring og handler for at skubbe grænser på egen hånd, i den måde de bruges på
 • Et konkret resultat kan antage mange former: prototype, plan, produkt, service. Alt andet end en rapport.
 • Fremtidsscenarier for implementeret løsning samskabes med relevante interessenter
 • Der designes værktøjer til, hvordan man opnår de rette forudsætninger og mindset for at udmønte løsningen
 • Der designes værktøjer til, hvordan arbejdsgangen og den strukturelle støtte omkring løsningen opnås. Eksempler på formater er blueprints, servicerejser, onboarding-kurser, supportværktøjer, ændring af fysiske omgivelser

 

SERVICES

3 konkrete bud på, hvordan vi kan arbejde sammen med jer:

[ess_grid alias=”servicedk”]

Vores speciale er design drevet af dybe indsigter.
Vi tilbyder en værktøjskasse til at facilitere deltagere med forskellige baggrunde i kreativt og produktivt samarbejde.
De forskellige stemmer bliver omsat til meningsfulde resultater gennem vores design kompetencer,
der giver liv og identitet til deltagernes engagement.    

TEAM

4
[edgtf_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h5″ team_social_icon_pack=”font_elegant” team_social_icon_type=”square” team_social_fe_icon_1=”social_linkedin” team_social_icon_1_target=”_blank” team_name=”Rie Maktabi” team_description=”Rie er sammen med Let’s Co også medstifter af Chemo to go please, et design firma der har udviklet en taske til patienter der modtager kemoterapi derhjemme. Med en kandidatgrad i codesign og en baggrund i visuel kommunikation bruger Rie sine menneskelige og visuelle evner til legende at inspirere, engagere og dele den designdrevne proces internt og eksternt. Rie er lige nu stærkt optaget af at skabe et nyt produkt, som er opstået på baggrund af Let’s co arbejde på fødestuerne.” team_social_icon_1_link=”https://www.linkedin.com/in/rie-maktabi-610a8742/”]
[edgtf_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h5″ team_social_icon_pack=”font_elegant” team_social_icon_type=”square” team_social_fe_icon_1=”social_linkedin” team_social_icon_1_target=”_blank” team_name=”Monika Havnø” team_description=”Monika er medstifter af Let’s Co. Ved siden af sin kandidatgrad i Co-design har hun en akademiuddannelse i økonomi & ressourcestyrring. Med denne baggrund bruger Monika sine analytiske kompetencer til at forstå komplekse udfordringer med mange interessenter, og udvikle koncepter og business cases omkring de designløsninger hun identificerer. Monika er lige nu i fuld gang med at skabe et nyt produkt, som er opstået på baggrund af Let’s co arbejde på fødestuerne.” team_social_icon_1_link=”https://www.linkedin.com/in/monika-havn%C3%B8-68a8b7149/”]

HVAD SIGER VORES KUNDER

[elfsight_testimonials_slider id=”2″]

KUNDER

[mi-logo-vc id=”5b0be1f0b4673″ display=”h-slider” layout_selection=”simple” autoplay_speed=”500″ nav_speed=”500″ dot_speed=”500″ dot_position=”center” large_desktop_number_of_grid=”6″ desktop_number_of_grid=”3″ tab_number_of_grid=”3″ mobile_number_of_grid=”2″ smalll_number_of_grid=”1″ image_width=”160px” autoplay=”true” dot_option=”true” logo=”%5B%7B%22title%22%3A%22Rigshospitalet%22%2C%22url%22%3A%228757%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Dansk%20Design%20Center%22%2C%22url%22%3A%228758%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Johnson%20%26%20Johnson%22%2C%22url%22%3A%228775%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kultur%20Fritid%20Nord%22%2C%22url%22%3A%228776%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Laerdal%22%2C%22url%22%3A%228777%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Region%20Midtjylland%22%2C%22url%22%3A%228778%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22NHN%22%2C%22url%22%3A%228779%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Odense%20Universitetshospital%22%2C%22url%22%3A%228780%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Region%20Nordjylland%22%2C%22url%22%3A%228744%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Rockwoll%20Fonden%22%2C%22url%22%3A%228782%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ungdommens%20R%C3%B8de%20Kors%22%2C%22url%22%3A%228783%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C3%85rhus%20Universitetshospital%22%2C%22url%22%3A%228774%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Aalborg%20Universitetshospital%22%2C%22url%22%3A%228773%22%7D%5D”]
[edgtf_separator position=”center” color=”#000000″]

KONTAKT

send OS EN mail:

Email: hello@letsco.dk
Phone: 40794690
Office: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København

[edgtf_button size=”medium” type=”solid” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” text=”Let’s Connect” link=”mailto:hello@letsco.dk”]

FOLLOW THE JOURNEY

Instagram_logo_2016.svg
743397
145807